facebook

Fotbal

Oficiální pravidla

Oficiální pravidla fotbalu (Laws of the Game) se používají ve všech soutěžních utkáních. Jsou rozdělena do sedmnácti částí:

1. Hrací plocha

Fotbal se hraje na hrací ploše tvaru obdélníku. Délka musí být v rozmezí 90–120 m, šířka 45–90 m (pro mezinárodní utkání 100–110 × 64–75 m). Hrací plocha je vyznačena (obvykle bílými) čárami (max. šířka čáry 12 cm): pomezní čáry vymezují delší hranu hrací plochy, kratší se nazývají brankové čáry. Hrací plocha je rozdělena na poloviny středovou čárou, v jejímž středu je vyznačena středová značka, kolem které je vyznačen středový kruh. Dále jsou na každé polovině hrací plochy u příslušné branky vyznačena pokutová území a menší branková území. Uvnitř každého pokutového území je vyznačena pokutová značka. Dále je vně pokutového území vyznačena část kruhového oblouku se středem v pokutové značce a poloměrem 9,15 m (10 yardů).

V každém rohu hrací plochy je na ohebné tyči o výšce nejméně 1,5 m umístěn praporek. Stejné praporky se obvykle umísťují i uprostřed obou pomezních čar. Kolem každého rohového praporku se na hrací ploše vyznačí čtvrtkruh. Na brankových čárách se obvykle také krátkými značkami vyznačí vzdálenost 9,15 m od rohového praporku.

Uprostřed obou brankových čar jsou umístěny branky, tvořené dvěma svislými brankovými tyčemi, které jsou nahoře spojeny břevnem. Všechny tyče musí být bílé a mají stejnou šířku (max. 12 cm), která musí být stejná jako je šířka brankové čáry. Vnitřní rozměry branky činí 7,32×2,44 m (8 yardů×8 stop). Na brankové konstrukci je připevněna síť, která musí být upevněna k tyčím, břevnům a k zemi tak, aby míč nemohl projít skrz. Síť je vypnuta dozadu tak, aby neomezovala v pohybu brankáře.

2. Fotbalový míč

Hraje se kulatým míčem o obvodu mezi 68 a 70 cm (průměr cca 22 cm) a hmotnosti mezi 410 a 450 g (na začátku utkání). Při zápasech na profesionální úrovni je obvykle připraveno více míčů, čímž se zamezuje zdržování hry způsobeném např. hledáním zakopnutého míče. Každoročně se celosvětově prodá více než 40 milionů fotbalových míčů.

3. Počet hráčů

Utkání hrají dvě družstva, z nichž každé má nejvýše jedenáct hráčů, ze kterých je jeden hráč označen jako brankář. K zápasu je možno nominovat také náhradníky (v soutěžních mezinárodních utkáních nejvýše šest, v jiných případech závisí na pravidlech konkrétní soutěže či předzápasové dohodě), z nichž mohou být do hry nasazeni nejvýše tři. Střídání hráčů probíhá pouze v přerušené hře se souhlasem rozhodčího. Jednou vystřídaný hráč se v témže utkání už nesmí zúčastnit hry. V libovolném přerušení hry si může libovolný hráč na hřišti se souhlasem rozhodčího vyměnit místo s brankářem.

Pokud v průběhu hry klesne z libovolných důvodů (vyloučení, zranění apod.) počet hráčů v jednom mužstvu pod sedm, je utkání předčasně ukončeno.

V současné době hrají hráči převážně v rozestavení 4-4-2 (4 obránci a 2 útočníci).[1] Dříve se však hrávalo v rozestaveních 3-2-3-2 (80-tá léta), 4-2-4 (60-tá léta), 3-2-2-3 (30-tá léta) i 1-2-7 (19. století).

4. Výstroj hráčů

- dres nebo tričko - rozlišují v jakém týmu je hráč. Barva dresů je určena podle znaku týmu nebo je vybrána náhodně. Většina týmů má alespoň dvě sady dresů.
- trenýrky
- štulpny (podkolenky) - Zakrývají chrániče
- chrániče holení - chrání holeň před kopnutí spoluhráčů. Brankář může mít i chrániče kolenou
- kopačky - na rozdíl od normálních bot mají kolíky nebo špunty. Kolíky nebo špunty zajišťují aby hráč neuklouzl na mokrém povrchu.

Brankáři mají barvu dresů odlišnou od ostatních hráčů, rozhodčího i jeho asistentů.

5. Rozhodčí

Každé utkání řídí rozhodčí, který má na hřišti neomezenou pravomoc k uplatňování pravidel. Je vybaven píšťalkou, kterou může přerušit hru v případě porušení pravidel nebo padnutí branky. Dále má u sebe dvě plastové kartičky žluté a červené barvy, kterými signalizuje potrestání hráče.

6. Asistent rozhodčího

Každého utkání se účastní dva asistenti rozhodčího, kteří se pohybují na pomezních čarách; jejich úkolem je signalizovat rozhodčímu:
- když míč opustí hrací plochu,které družstvo má provádět kop z rohu, kop od branky nebo vhazování,
- kdy má být hráč potrestán za ofsajd,
- když je nějaké mužstvo připraveno střídat,
- nesportovní chování a další události, ke kterým došlo mimo zorné pole rozhodčího,
- v případě, že má o nějakém přestupku lepší přehled než rozhodčí,
- při pokutovém kopu přestupky brankáře.

7. Doba hry

Utkání se hraje na dva poločasy o 45 minutách. Mezi oběma poločasy je 15minutová přestávka. Doba hry se měří včetně času, kdy je míč ze hry. Za dobu zameškanou střídáním hráčů, zdržováním hry apod. může rozhodčí každý poločas prodloužit. Poločas se musí prodloužit také v případě, že má jedno z mužstev kopat pokutový kop.

V dětských a mládežnických kategoriích jsou poločasy kratší – u mladšího dorostu má každý poločas 40 minut, u starších žáků a u žákyň 35 minut, mladší žáci hrají 2×30 minut, přípravky a minifotbal se hrají na 2×25 minut (starší dorost hraje již plnou délku).

8. Zahájení hry

Před začátkem utkání je losováním mincí určeno, které družstvo si zvolí polovinu hrací plochy. Druhé družstvo bude zahajovat hru výkopem. Po poločasové přestávce si družstva poloviny hrací plochy vymění a výkop provádí to družstvo, které ho v prvním poločase neprovádělo.

Na začátku každého poločasu a po dosažení každé branky se hra zahajuje či navazuje pomocí výkopu. Před ním musí být všichni hráči na své polovině hrací plochy, míč je umístěn na středovou značku a poté, co rozhodčí dá znamení, rozehraje hráč příslušného mužstva. Hráči soupeřova mužstva musí do té doby zůstat mimo středový kruh.

Po dosažení branky rozehrává výkopem to mužstvo, které branku obdrželo.

Pokud byla hra přerušena ze zvláštních důvodů (např. zranění hráče, vniknutí diváka na hrací plochu apod.), navazuje se míčem rozhodčího. Ten se provádí tak, že rozhodčí z ruky nechá spadnout míč na místě, na kterém byl v okamžiku přerušení hry (pokud je toto místo uvnitř brankového území, rozehrává se z nejbližšího místa na delším okraji brankového území). Jakmile se míč dotkne země, je ve hře.

9. Míč ve hře a ze hry

Míč je ze hry, jestliže buď přešel (na zemi nebo ve vzduchu) úplně (celým objemem, tzn. úplně celý míč musí být zcela za vnějším okrajem příslušné čáry) brankovou nebo pomezní čáru, nebo v případě, že rozhodčí přeruší hru. V každou jinou dobu je míč ve hře.

10. Dosažení branky

Branky je dosaženo ve chvíli, kdy míč úplně (celým objemem) přejde brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod břevnem a útočící mužstvo před tím neporušilo žádné pravidlo. Mužstvo, které v průběhu utkání dosáhlo vyššího počtu branek, je vítězem utkání. Pokud obě mužstva dosáhla stejného počtu branek, je výsledek utkání nerozhodný. V některých soutěžích není nerozhodný výsledek přípustný. V takovém případě příslušný soutěžní řád určuje, jak se dále postupuje, což může být prodloužením doby hry, prováděním pokutových kopů nebo vyšší hodnotou branek vstřelených mužstvem hostí.

11. Ofsajd
Příklad ofsajdu

Pokud se některý hráč nachází na soupeřově polovině, blíže soupeřově brankové čáře než míč a než předposlední hráč soupeře, je v ofsajdové pozici. Ta není sama o sobě porušením pravidel. Pokud se však hráč v ofsajdové pozici ve chvíli, kdy se míče dotkne některý z jeho spoluhráčů, aktivně zapojuje do hry (tím, že zasahuje do hry hraním míče, ovlivňuje soupeře, nebo získává ze svého postavení výhodu tím, že hraje odražený míč), je v ofsajdu. V takové situaci rozhodčí (obvykle na základě signalizace asistenta) přeruší hru, kterou naváže soupeř nepřímým volným kopem z místa, kde byl provinivší se hráč ve chvíli přestupku. Ofsajd se netrestá v situaci, kdy hráč dostane míč přímo z kopu od branky, z vhazování, nebo z kopu z rohu.

12. Zakázaná hra a nesportovní chování

Když se některý hráč na hrací ploše v době, kdy je míč ve hře, dopustí některého z dále vyjmenovaných přestupků, nařídí rozhodčí proti jeho mužstvu přímý volný kop:
- kopne nebo se pokusí kopnout soupeře,
- podrazí nebo se pokusí podrazit soupeře,
- skočí na soupeře,
- vrazí do soupeře,
- udeří nebo se pokusí udeřit soupeře,
- strčí do soupeře,
- při odebírání míče skluzem se soupeře dotkne dříve než míče,
- drží soupeře,
- plivne na soupeře,
- úmyslně hraje míč rukou, vyjma brankáře v jeho vlastním pokutovém území.

V takovém případě se přímý volný kop provádí z místa, na kterém k přestupku došlo. Pokud se hráč ve chvíli, kdy je míč ve hře, dopustí jednoho z těchto přestupků ve vlastním pokutovém území (bez ohledu na místo, kde je v tu chvíli míč), nařídí rozhodčí proti jeho mužstvu pokutový kop.

Pokud se brankář ve vlastním pokutovém území dopustí některého z dále vyjmenovaných přestupků, nařídí rozhodčí proti jeho mužstvu nepřímý volný kop:

- má míč v rukou pod kontrolou déle než šest sekund,
- rukou se míče dotkne znovu poté, co se jej zbavil a míče se mezitím nedotkl jiný hráč,
- rukou se dotkne míče poté, co mu jej úmyslně nohou přihraje spoluhráč,
- dotkne se rukou míče jako první poté, co jeho spoluhráč provedl vhazování.

Nepřímý volný kop nařídí rozhodčí také ve chvíli, kdy se některý z hráčů dopustí některého z následujících přestupků:
- hraje nebezpečným způsobem,
- brání soupeři v pohybu,
- znemožňuje brankáři, který má míč v rukou, aby se míče zbavil,
- dopustí se nějakého jiného přestupku, za který rozhodčí udělí osobní trest.

Nepřímý volný kop se provádí z místa, kde k přestupku došlo. Volný kop (přímý či nepřímý) nařízený ve prospěch mužstva v jeho vlastním brankovém území se smí provést z libovolného místa uvnitř tohoto území. Nepřímý volný kop nařízený proti mužstvu v jeho brankovém území se provádí z nejbližšího místa na delší hraně tohoto území.
Napomenutí hráče žlutou kartou

Hráče nebo náhradníka může rozhodčí napomenout tím, že mu ukáže žlutou kartu v případě, že se hráč dopustí jednoho z následujících přestupků:
- chová se nesportovně,
- slovy nebo jednáním projevuje nespokojenost nebo protestuje,
- soustavně porušuje pravidla,
- zdržuje navázání hry,
- nedodrží předepsanou vzdálenost při provádění volného kopu nebo kopu z rohu,
- bez souhlasu rozhodčího vstoupí na hrací plochu,
- úmyslně bez souhlasu rozhodčího opustí hrací plochu.

Rozhodčí musí vyloučit hráče ze hry v případě, že se dopustí jednoho z následujících přestupků:
- hraje surově,
- chová se hrubě nesportovně,
- plivne na soupeře nebo jinou osobu
- zabrání soupeřovu družstvu dosáhnout branky nebo zmaří jeho zjevnou možnost dosáhnout branky tím, že zahraje míč rukou (netýká se brankáře v jeho pokutovém území),
- zmaří soupeřovu zjevnou možnost dosáhnout branky tím, že soupeře útočícího na branku zastaví přestupkem, za nějž se nařizuje volný přímý kop, popř. pokutový kop,
- použije pohoršujících či urážlivých výroků nebo gest,
- během utkání je podruhé napomenut žlutou kartou.

Vyloučený hráč musí opustit prostor hřiště (i lavičku náhradníků).

13. Volné kopy
Přímý volný kop

Existují dva druhy volných kopů: přímé volné kopy a nepřímé volné kopy. Pokud se přímo po provedení přímého volného kopu dostane míč do soupeřovy branky, branka platí. Pokud se dostane přímo do vlastní branky, branka neplatí a hra se naváže kopem z rohu ve prospěch soupeřova mužstva.

Nepřímý volný kop rozhodčí signalizuje paží zvednutou nad hlavu, kterou tam drží do té doby, než se některý z hráčů po provedení kopu dotkne míče, nebo než je míč ze hry. Branky může být z nepřímého volného kopu dosaženo jen tehdy, dotkl-li se míče po jeho rozehrání alespoň jeden další hráč před tím, než míč přejde do branky. Pokud míč skončí přímo z nepřímého volného kopu v brance aniž by se ho kdokoli další dotkl, branka neplatí a hra se naváže kopem od branky, resp. kopem z rohu, pokud by míč skončil v brance mužstva, které kop provádělo.

Před provedením volného kopu musí být všichni hráči soupeře vzdáleni od míče nejméně 9,15 m, dokud se míč nepohne, čímž je uveden do hry. Pokud je volný kop prováděn z vlastního pokutového území, je míč ve hře až ve chvíli, kdy opustí pokutové území. Pokud je nepřímý volný kop prováděn v soupeřově pokutovém území, nemusí ti hráči soupeře, kteří stojí na brankové čáře mezi tyčemi branky, dodržovat předepsanou vzdálenost 9,15 m.

Pokud hráči nedodrží předepsanou vzdálenost, nechá rozhodčí kop opakovat. Hráč, který rozehrává volný kop, se míče nesmí znovu dotknout do chvíle, než míčem zahraje jiný hráč, nebo je míč ze hry, jinak rozhodčí nařídí proti jeho mužstvu nepřímý volný kop.

14. Pokutový kop

Pokutový kop se proti mužstvu nařídí v případě, že se hráč tohoto mužstva dopustí ve vlastním pokutovém území v době, kdy je míč ve hře, jednoho z přestupků jinak trestaných přímým volným kopem. Z pokutového kopu lze přímo dosáhnout branky. Pokud je pokutový kop nařízen těsně před ukončením poločasu, nastaví rozhodčí dobu hry tak, aby tento kop mohl být proveden.

Pokutový kop se provádí tak, že se míč umístí na pokutovou značku a jeden z hráčů mužstva provádějícího pokutový kop je jasně a zřetelně určen k jeho vykonání. Brankář bránícího mužstva musí stát v brance na brankové čáře do chvíle, než je míč ve hře. Ostatní hráči musí být na hrací ploše, mimo pokutové území, nejméně 9,15 m od míče (tzn. mimo vyznačený oblouk) a za pokutovou značkou (tzn. dále od brankové čáry, než je pokutová značka). K provedení pokutového kopu dá rozhodčí signál. Hráč provádějící pokutový kop se nesmí v rozběhu zastavit nebo jiným obdobným způsobem oklamat soupeřova brankáře. Míč je ve hře, jakmile se po provedení kopu pohne kupředu. Hráč provádějící pokutový kop se míče nesmí podruhé dotknout dříve, než se ho dotkne jiný hráč.

Pokud jsou při provádění kopu porušena pravidla hráčem bránícího mužstva, pak rozhodčí uzná branku v případě, že byla dosažena, jinak nechá kop opakovat. Pokud pravidla poruší hráč útočícího mužstva a je dosaženo branky, nechá rozhodčí kop opakovat, jinak nechá pokračovat ve hře. Pokud pravidla poruší hráči obou mužstev, nechá rozhodčí kop opakovat.

15. Vhazování

Pokud je hra přerušena tím, že míč přešel pomezní čáru, je hra navázána vhazováním. To provede z místa, kde míč čáru přešel, hráč družstva, jehož hráč se míče nedotkl jako poslední. Přímo z vhazování nemůže být dosaženo branky. Rozehrávající hráč se postaví oběma nohama za pomezní čáru a oběma rukama hodí přes hlavu míč do hrací plochy (pokud vhazování provede nesprávně, provede vhazování hráč soupeře). Poté se nesmí míče dotknout do té doby, než se jej dotkne alespoň jeden další hráč. Míč je ve hře okamžitě, jakmile se dostane na hrací plochu. Hráči soupeře musí při vhazování stát nejméně 2 metry od místa, odkud se vhazování provádí.

16. Kop od branky

Pokud je hra přerušena tím, že míč přešel brankovou čáru poté, co se jej naposledy dotkl hráč útočícího družstva, ale přitom nebylo dosaženo branky, naváže se hra kopem od branky. Přímo z kopu od branky je možno dosáhnout branky (ovšem ne vlastní). Kop se provede tak, že se míč položí na libovolné místo uvnitř brankového území a libovolný hráč bránícího mužstva jej rozehraje. Poté se nesmí míče podruhé dotknout dříve, než se jej dotkne jiný hráč. Dokud míč není ve hře, musí všichni hráči soupeře zůstat mimo pokutové území. Míč je ve hře, jakmile opustí pokutové území.

17. Kop z rohu

Pokud je hra přerušena tím, že míč přešel brankovou čáru poté, co se jej naposledy dotkl hráč bránícího družstva, ale přitom nebylo dosaženo branky, naváže se hra kopem z rohu. Přímo z kopu z rohu je možno dosáhnout branky (ovšem ne vlastní). Kop se provede tak, že se míč položí na libovolné místo uvnitř rohového čtvrtkruhu u nejbližšího rohového praporku a libovolný hráč útočícího mužstva jej rozehraje. Poté se nesmí míče znovu dotknout dříve, než se jej dotkne jiný hráč. Dokud míč není ve hře, nesmí se žádný hráč soupeře přiblížit k míči na vzdálenost menší než 9,15 m. Míč je ve hře, jakmile se po provedení kopu pohne.
Skladem
Výprodej
Akce
Filtr parametrů:
Velikost:
Velikost 3
Velikost 4
Velikost 5
Materiál:
Gumový
Plsť
Umělá kůže
Určení:
Junior
Senior
Použití:
Halový
Venkovní
Zpracování:
Ručně šitý
Strojově šitý
Určení:
Profesionální
Trénink a školy
Volný čas
Značky:
Acra
Adriatic
Effea
Gala
Hornet
Jako
Kv. Řezáč
KWB
Merco
Molten
Mondo
Ostatní
Richmoral
Sedco
Spartan
Spokey
Tempish
Wilson
Seřadit:
předchozí |   2       | další

Chránič Clipper - doprodej vel. XS

150 Kč
-100 % | 300 Kč
Skladem 1 Ks

Luxusní chránič holení, 3 dělené výztuhy. Anatomické vyztužení kotníku.

Chrániče kopaná Effea SR 6730

140 Kč
Skladem 1 Ks

Fotbalové holenní chrániče Effea Senior.

Chrániče na fotbal Jako Master - senior 21

359 Kč
-36 % | 490 Kč
Skladem 1 Ks

Seniorské chrániče na fotbal značky Jako.

Rozlišovací dres Effea SR oranžová L/XL

93 Kč
Skladem 6 Ks

Rozlišovací dres značky Effea z nylonu s černým lemováním.

Rozlišovací dres Strips Richmoral oranžová vel. S

81 Kč
Skladem 1 Ks

Rozlišováky umožňují přehled na hřišti a dobrou periferní viditelnost.

Rozlišovací dres Strips Richmoral zelená vel. XL

81 Kč
Skladem 3 Ks

Rozlišováky umožňují přehled na hřišti a dobrou periferní viditelnost.

Rozlišovací dres Tempish Basic kids

108 Kč
-53 % | 165 Kč
Skladem 4 Ks

Standardní rozlišovací dres určen pro tréninkový a amaterský sport

Rozlišovací oboustranný dres Spokey Shiny D žlutá-oranžová

150 Kč
Skladem 3 Ks

Oboustranný rozlišovací dres Spokey Shiny D.

Rozlišovací dres Spokey Shiny zelený

69 Kč
2-4 dny

Lehké a vzdušné rozlišovací dresy Spokey Shiny nezbytné pro tréning a rekreační hry.

Rozlišovací dres Tempish Fine

48 Kč
-213 % | 150 Kč
2-3 dny

Standart rozlišovací dres určen pro tréninkový a amaterský sport.

Rozlišovací dres Strips Richmoral žlutá vel. XL

81 Kč
4-5 dní

Rozlišováky umožňují přehled na hřišti a dobrou periferní viditelnost.

Rozlišovací dres Tempish Basic

108 Kč
-57 % | 170 Kč
2-3 dny

Standard rozlišovací dres určen pro tréninkový a amaterský sport.

Fotbalový míč Gala Uruguay 5153 S

464 Kč
4-5 dní

Gala Uruguay 5153 S fotbalový míč ručně šitý určený pro střední soutěže a trénink.

Plastová branka Mondo 90x60 cm s míčkem

364 Kč
4-5 dní

Sada obsahující dětskou fotbalovou branku včetně sítě a míče.

Fotbalový míč Spokey Haste - vel. 5

155 Kč
2-4 dny

Fotbalový míč Spokey Haste - velikost 5.

Kopačky Tempish Nemesis PU blade

234 Kč
-242 % | 800 Kč
2-3 dny

Bohatě prošité kopačky s kulatými lisovanými kolíky vhodné tvrdé přírodní povrchy.

Fotbalový míč Gala Indoor BF5083 S

721 Kč
4-5 dní

Gala Indoor BF5083 S fotbalový míč je určený pro halovou kopanou.

Fotbalový míč Gala PERU 4073 S

350 Kč
3 % | 339 Kč
2-3 dny

Míč určený pro střední soutěže a trénink.

Fotbalový míč KWB 32 Official 4

295 Kč
2-3 dny

Kvalitní fotbalový míč,ručně šitý ,který je určený pro střední soutěže a tréning.

Fotbalový míč Spokey Swift - vel.5

240 Kč
2-4 dny

Určeno pro profesionální trénink i pro rekreační použití.

Fotbalový míč Spokey Swift Junior

228 Kč
2-4 dny

Juniorský fotbalový míč vyrobený z materiálu PVC.

Futsalový míč Gala BF 4123 S Footslal Champion

721 Kč
4-5 dní

Ručně šitý míč o velikosti 4 (obvod 62 cm) určený pro sálovou kopanou.

Futsalový míč Spokey Neo Futsal II červený č.4

592 Kč
2-4 dny

Futsalový míč Spokey Neo Futsal II červený č.4

Brankářské rukavice Spokey Force - zelená

529 Kč
2-4 dny

Brankářské rukavice jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů.

Fotbalový míč Gala Peru 5073 S

369 Kč
2-3 dny

Gala Peru 5073 S je ručně šitý fotbalový míč určený pro střední soutěže a trénink

Fotbalový míč halový hladký Acra H2

375 Kč
2-4 dny

Kopací míč halový, hladký povrch + potisk, vel. 5.

Fotbalový míč Spokey Overact - vel. 5

143 Kč
2-4 dny

Fotbalový míč Spokey Overact.Materiál: PVC.

Fotbalový míč Spokey Velocity Spear - vel.5

240 Kč
2-4 dny

Tréninkový, rekreační fotbalový míč.

Kopačky gumotextilní velikost vnitřní stelky 28,5 cm

284 Kč
4-5 dní

Kopačky gumotextilní Sedco jsou klasické gumotextilní kopačky určené k použití na trávu či štěrk.

Brankářské rukavice modré Spokey Keeper Jr.

435 Kč
2-4 dny

Brankářské rukavice modré Spokey Keeper Jr.

předchozí |   2       | další