Vyberte si kategorii Menu
Účet Můj účet Příhlásit se
Košík 0 Košík 0 Kč

pH mínus 14% Proxim

Novinka
pH mínus 14% Proxim
Tekutý přípravek na snížení hodnoty pH vody v bazénu, pro použití v privátních bazénech. Celý popis
Kód zboží: 433.02
569 Kč
  • Výrobce: Proxim
pH mínus 14% Proxim

Dávkování: Přípravek je vhodné přidávat do bazénu dávkovacím čerpadlem napojeným přímo na nádobu, ve které je produkt dodáván. Hodnotu pH v rozmezí 6,8 – 7,6, která je pro provoz bazénu optimální, je vhodné udržovat pomocí regulačního zařízení, které v případě odchylky od ideální hodnoty automaticky provede korekci. Pro snížení hodnoty pH o 0,1 je třeba přidat orientačně 0,2 l přípravku na 10 m3 vody v bazénu. Varování. Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Tip na další zboží