Vyberte si kategorii Menu
Účet Můj účet Příhlásit se
Košík 0 Košík 0 Kč

Vařič se závitem K502 YateTraveller

Vysoce výkonný plynový vařič určený na plynové kartuše se závitem 7/16´´. Celý popis
Na objednávku, 5 dní
Kód zboží: SN00202
430 Kč
  • Výrobce: Yate
  • EAN: 8681042343533
  • Doporučená cena: 480 Kč

Vařič se závitem K502 YateTraveller

Vysoce výkonný plynový vařič určený na plynové kartuše se závitem 7/16´´.
Vhodný na turistiku, do kempu, mototuristiku atd. Výhoda těchto vařičů je, že po použití je lze vždy oddělit od kartuše a tím nezaberou moc místa. Průměr plotýnky 185 mm vytváří dostatečnou plochu i pro větší hrnec (při složených ramenech je průměr plotýnky 120 mm).
Kartuše s plynem pro tento vařič lze dokoupit téměř kdekoli na světě. V naší nabídce najdete kartuše pod kódem SN00043 (300g) a SN00017 (500g).

Turistický vařič TRAVELLER K-502 je určen pro jednorázové kartuše s přímým přetlakem směsi propanu a butanu.
K provozu tohoto vařiče jsou určeny kartuše, které obsahují kapalný plyn propan-butan pod stálým tlakem v poměru 30:70 PB. Kartuše musí být vyrobena dle EN 417 a opatřena samotěsnícím ventilem s připojovacím závitem 7/16“. Kartuše jsou jednorázové, není dovoleno je znovu plnit.

Před připojením vařiče na plynovou kartuši se důkladně seznamte s tímto návodem k použití.
Návod pečlivě uschovejte pro případné další použití.
POZOR: vařič může být velmi nebezpečný v případě nesprávné obsluhy.
Používejte pouze v dobře větraných prostorech.

Technický popis:
- materiál: ocel, mosaz
- barva: stříbrná - černá
- hmotnost: 280 g
- rozměr: 120x80 mm
- výkon: 4 kW
- připojovací přetlak paliva: 0-7000 mbar.
- průměr trysky: 0,23 mm
- jmenovitý průtok: 270 g/h; 4 kW; 3000 kcal/hod
- těsnící kroužek: 12x8 mm
- průměr plotýnky: 120 mm (základní), 185 mm (rozevřené podpěry)

Připojování vařiče na kartuši:
K provozu tohoto vařiče jsou určeny kartuše vyrobené dle EN 417, opatřeny samotěsnícím ventilem s připojovacím závitem 7/16“.
Před připojením vařiče na kartuši se přesvědčte o dokonalém stavu těsnícího „O“ kroužku. Pokud tento díl jeví známky opotřebení, vyměňte jej. Jedná se o rozměr 12x8. K vyjmutí opotřebeného těsnění použijte ostrý předmět, k usazení nového těsnění tupý předmět odpovídajících rozměrů.

Nejprve sestavte vařič a to tak, že přišroubujete hořák k ventilu. Nedotahujte závit velkou silou, abyste jej nepoškodili, stačí jen mírně dotáhnout. Závit je pravý (otáčí se ve směru hodinových ručiček). Pokud je na podpěrách zbytek ochranné fólie, doporučujeme ji odstranit.
Zkontrolujte, zda ovládací ventil vařiče je zcela uzavřen – zavírá se otáčením doprava.
Připojovat kartuši k vařiči je možné pouze ve venkovním prostředí, mimo dosah osob a jakéhokoli zdroje zapálení, tzn. otevřeného plamene, elektrického výboje a podobně.
Po připojení vařiče ke kartuši se alespoň čichem přesvědčte o dokonalé těsnosti této soustavy. To nikdy nedělejte otevřeným plamenem. Pokud soustava po sestavení jeví známky netěsnosti, soustavu rozeberte a překontrolujte těsnění. Pokud se Vám závada nepodaří odstranit, vařič rozeberte a nepoužívejte jej! Nezapalujte jej a nepřibližujte se k otevřenému ohni a ani k jinému zdroji zapálení.
Vařič i kartuše jsou pro vzájemné spojení opatřeny pravým závitem.
Při nasazování vařiče na kartuši je nutno postupovat s potřebnou pečlivostí, aby nedošlo k překřížení závitů (tzv. „šroubování přes závit“), jinak dojde ke zničení vařiče vlivem nesprávné obsluhy.
Vařič je opatřen dvojím těsněním, takže obvykle nedojde k úniku plynu při připojování ke kartuši. Při šroubování na kartuši se může však ozvat slabé syknutí plynu otevřením ventilu bomby otevíracím kolíkem. Dalším pootočením dojde k dosednutí těsnění na kartuši a k zajištění těsnosti soustavy. Další násilné, zbytečné dotahování vede k rychlému opotřebení těsnění, popř. ke zničení závitu vařiče! Občasné slabé potření závitu vařiče vazelínou významně prodlouží jeho životnost.

Zapalování a provoz:
Vařič s kartuší zajistěte v kolmé poloze. Rozložte podpěry nádoby. Otočením uzávěru plynu směrem doleva otevřete přívod plynu (viz obr. 2). Pomocí sirek nebo zapalovače vařič zapalte. Při zapalování plamene otevřete plyn na plný výkon.
Je-li kartuše delší dobu v chladu a klidu, je nutno ji před použitím důkladně protřepat, jinak se po zapálení vařiče po dobu asi jedné minuty „utrhává plamen“. Pokud se ještě před zapálením plamene na vařič položí varná nádoba, k uvedenému jevu téměř nedochází.
Při použití zcela plné-nové kartuše, která byla delší dobu vystavena působení tepla, může dojít po zapálení vařiče k vyšlehnutí mohutného žlutavého plamene. Uzavřete okamžitě regulační ventil na minimum, dokud se plamen nezklidní. K tomuto jevu dojde zcela jistě, je-li vařič s kartuší silně nakloněn.
Během provozu zabraňte vyvaření tekutiny z varné nádoby, jinak dojde k jejímu poškození nebo úplnému zničení i ke zničení vařiče.
Vařič nenechávejte během provozu bez dozoru. Při provozu vařiče dodržujte bezpečnou vzdálenost od hořlavých hmot - minimálně 0,5 m. Na vařič nepokládejte hořlavé předměty. Máte-li pochybnost o správné funkci výrobku, nepoužívejte jej a kontaktujte prodejce nebo servis.

Ukončení provozu:
Ukončení provozu se provádí dotažením regulačního ventilu doprava až do zhasnutí plamene (viz obr. 3).. Potom je možno vařič od kartuše odpojit odšroubováním (viz obr. 1).
Tento úkon zásadně provádějte až po úplném vychladnutí vařiče. Snímání vařiče z kartuše se nikdy nesmí provádět za provozu!!! Po skončení provozu vařič od kartuše vždy oddělte, zabráníte tak vyprázdnění kartuše vlivem nepatrné netěsnosti. Ta může být způsobena nečistotou, která se dostane mezi vařič a kartuši. Dbejte proto na čistotu tohoto prostoru.

Upozornění pro stavy nouze:
Dojde-li k prošlehnutí plamene mimo činnou část hořáku, uzavřete okamžitě regulační ventil a mírně dotáhněte vařič na bombu. Pokud se dále objevuje plamen, uhaste jej proudem vody, kterou obvykle máte připravenou k ohřevu. Nepodaří-li se plamen uhasit, odhoďte, popř. odkopněte vařič i s kartuší na bezpečné místo. Zajistěte, aby se nikdo nepřibližoval k vařiči na menší vzdálenost než 20 m do doby, než dojde k vyhoření plynu. Vařič poté nepoužívejte!

Důležitá upozornění:
Pozor: Při provozu tohoto spotřebiče dochází ke spotřebě vzduchu (kyslíku) a produkci oxidu uhličitého. Nezapalujte a nepoužívejte tento spotřebič v nevětraných prostorách, v místnostech, ve stanu či ve vozidle. Je životně nebezpečné používat vařič k vytápění uzavřeného prostoru - nenápadná otrava kysličníkem uhelnatým!
Vařič smí obsluhovat pouze dospělá osoba podle tohoto návodu, nesvěřujte obsluhu dětem!
Při provozu je nutno vařič umístit do stabilní polohy a mít ho pod neustálým dohledem.
Nepoužívejte k ohřevu jedné nádoby dva a více vařičů vedle sebe.
Používejte jen přiměřeně velké a přiměřeně těžké nádoby.
Vařič nepoužívejte k jiným účelům, než k ohřevu poživatin a nápojů v nádobě.
Činné části vařiče - hořák, podpěry nádoby, popř. závětří - jsou během provozu a asi 10 min. poté žhavé, proto se jich v této době nedotýkejte!
Nikdy nepoužívejte vařič, který jeví známky poškození nebo má vadné či opotřebované těsnění.
S vařičem zacházejte opatrně, chraňte jej před pádem na zem a poškozením
Na vařiči neprovádějte žádné úpravy.

Rozebírání, čištění a skládání vařiče:
Vařič se skládá ze dvou hlavních částí: z tělesa ventilu a hořáku, jež jsou navzájem spojeny závitem. Rozebiratelnost těchto částí je nutná, aby bylo možno vyčistit trysku. I malé zanesení prudce snižuje výkon vařiče.
Pro čištění nepoužívejte jehly a špendlíky, neboť tryska se tím poškozuje a může dojít k zalomení špičky jehly v trysce a tím ke zničení vařiče. K pročištění často stačí podtlak vytvořený ústy nebo profouknutí. Také je možné použít velmi tenký drátek.

Skladování a přeprava:
Vařič skladujte zásadně v suchém, neagresivním prostředí.
Vařič přepravujte vždy oddělený od kartuše.

Tlaková nádoba s plynem - kartuše:
Kartuše obsahuje zkapalněný, prudce hořlavý plyn propan-butan pod stálým tlakem. Respektujte pokyny uvedené přímo na kartuši.

Technické údaje a likvidace:
Uvedení 1 litru vody do varu za cca 2,5 minuty
Palivo: propan-butan do 0,8 MPa
Maximální dovolené zatížení vařiče nádobou včetně obsahu: 2 kg
Po skončení životnosti vařič odevzdejte do výkupny sběrných surovin.
Obal odevzdejte do recyklovaného odpadu

Tip na další zboží